Dôležité: Používáním tejto webovej stránky súhlasíte so všeobecnými podmienkami. Vezmite prosím na vedomie, že je tu zakázané akokoľvek podporovať nelegálne aktivity alebo obchodné činnosti všetkého druhu. Pokiaľ niekto poruší akúkoľvek z týchto podmienok, tak si vyhradzujeme právo na odstránenie vášho profilu, zakázať vám natrvalo prístup, popr. nahlásiť vašu činnosť orgánom činných v trestnom riadení. Pokiaľ vykonávate escort služby alebo sponzorstvo nemyslíte vážne, prosím nepoužívajte tieto webové stránky. Prostitúcia je prísne zakázaná.